Τραυματίστηκε κάνοντας ποδήλατο και χάνει το Euro ο Σάντιλεκ της εθνικής Τσεχίας

Top