Πλάθα: «Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, πρέπει να βελτιωθούμε με τις νέες προσθήκες»

Top